Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
KOMUNIKATY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie internetowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi. Szczegółowe regulacje towarzyszące wszystkim usługom mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich do osób trzecich i wykorzystywane przez Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego z siedzibą przy ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań.

Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres: ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez stronę internetową za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Zespołowi Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu w ramach uruchomionych usług.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług lub aplikacji na stronie internetowej, może się zwrócić bezpośrednio do administratora usługi lub administratora danych osobowych z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisu dane osobowe użytkowników, również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

 

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony internetowej osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Dane, jakie Administrator może ujawnić, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników.

 

Upublicznianie wizerunku ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych może zostać wykorzystany do

umieszczania na stronie internetowej szkoły.

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

 

Upublicznianie imienia i nazwiska ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Publikacja imienia i nazwiska następuje po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Zmiany w Polityce prywatności

Zespół Szkól Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki prywatności.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo