Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
PRAKTYKI ZAWODOWE

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
1. Zasady organizacji, przebiegu oraz zaliczania praktyk reguluje: Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu: „Regulamin praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu”
2. Termin odbywania praktyk zawodowych: 04.05.- 30.05.2018 r.
3. Klasy odbywające praktykę: 3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3et.
4. Zasady odbywania praktyk: przydziału miejsc, na podstawie porozumień z zakładami pracy, dokonuje koordynator praktyk szkoły. Istnieje możliwość samodzielnego załatwienia sobie praktyki przez grupę uczniów w wybranym przez siebie miejscu (małej stacji serwisowej, zakładzie rzemieślniczym itp. - związanych z branżą motoryzacyjną). W tym celu należy udać się do potencjalnego miejsca odbywania praktyki, na specjalnie opracowanym formularzu uzyskać pisemną zgodę na odbycie praktyki od kierownika (właściciela) zakładu i przedstawić ją koordynatorowi praktyk. Na terenie miasta Poznania praktykę w tej formie odbywać może w jednym miejscu grupa minimum trzech uczniów, poza Poznaniem - minimum dwóch uczniów (dotyczy wyłącznie uczniów zamiejscowych). Opiekunowie praktyk zawodowych u pracodawcy, muszą posiadać ukończony kurs pedagogiczny (min. 70 godz. z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej). Ustala się termin składania zgłoszeń indywidualnych o praktykę zawodową w sekretariacie uczniowskim, do dnia 19.01.2018 r. Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Rozpatrzenie zgłoszeń indywidualnych i ostateczny przydział miejsc odbywania praktyk dokonany zostanie do 4 marca 2018 r.
5. W pierwszej połowie kwietnia uczniowie otrzymają umowy oraz uzyskają pozostałe informacje związane z realizacją praktyk zawodowych.
6.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące praktyk zawodowych zamieszczane będą w gablotach przy jadalni szkolnej i na I piętrze przy pokoju nauczycielskim lub uzyskać je można od koordynatora praktyk.
7. Uczeń przystępujący do odbywania praktyk zawodowych musi bezwzględnie posiadać aktualne badania medycyny pracy i własną odzież ochronną.
8. Koordynatorem praktyk zawodowych jest: mgr inż. Sławomir Kowalów
Wtorek 8:00 – 18:00 Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
(Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3;
Piątek 8:00 – 18:00 Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
(Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3;

 

Podanie o praktyki zawodowe- POBIERZ

Wykaz serwisów współpracujących ze szkołą- POBIERZ

Zeszyt praktyk 2018- POBIERZ

Informacje ogólne- POBIERZ

Terminy i wzory dokumentów- POBIERZ

 

 

 

 

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo