Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
EGZAMIN ZAWODOWY

Informuję, że wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie - czerwiec-lipiec 2017 r., są już dostępne w sekretariacie uczniowskim (nie udziela się informacji telefonicznej); można je ponadto sprawdzić poprzez stronę http://uczniowie.oke.poznan.pl/ (po utworzeniu indywidualnego profilu).

 

Terminarz Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie:  sesja styczeń-luty 2018  - "nowy" egzamin.

(Zdający uzupełniający egzamin oraz absolwenci KKZ, którzy złożyli deklaracje o chęci przystąpienia do egzaminu w terminie do 9 września 2017 r.)

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA - 11 stycznia 2018 r. (czwartek) - POBIERZ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM.

- godz. 1000 kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

- godz. 1200, kwalifikacja M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

- godz. 1400, kwalifikacja M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

(na egzaminy pisemne należy przynieść długopis z czarnym tuszem; można posiadać kalkulator z prostymi funkcjami obliczeniowymi)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - POBIERZ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Kwalifikacja M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:  10 stycznia 2018 r., godz. 1300, (na egzamin  należy przynieść długopis z czarnym tuszem, ołówek, gumkę do mazania oraz kalkulator z prostymi funkcjami obliczeniowymi)

Kwalifikacje M.12 i M.18  - zgodnie z indywidualnym harmonogramem (gablota przy pok.105); uzupełniający egzamin zostaną powiadomieni ponadto w trybie indywidualnym.

ZDAJĄCY WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ PRZED SALĘ EGZAMINACYJNĄ 30 MIN. PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ ROZPOCZĘCIA EGZAMINU !!!

Wyniki egzaminu z tej sesji zostaną ogłoszone 23 marca 20018 r.

 

Informatory o egzaminie zawodowym:

- technik pojazdów samochodowych (kl.3 TS - egzamin z kwalifikacji M.18;  kl.4 TS - egzamin z kwalifikacji M.12 i M.42)  -   pobierz informator

- mechanik pojazdów samochodowych (kl.3 Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacja M.18) - pobierz informator

- elektromechanik pojazdów samochodowych (kl. 3 Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacja M.12) - pobierz informator

w-ce dyr. d\s kształcenia zawodowego

Przemysław Polowczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo